Styrk bedriftens vekstreise med en sømløs aksjeeierbok

Strukturer og vedlikehold aksjeeierboken - helt knirkefritt. Få en oppdatert og transparent oversikt over bedriftens eierstruktur med vår digitale aksjeeierbok.

Kom i gang
Hundrevis av norske selskaper administrerer aksjeeierboken hos Unlisted
Slik fungerer det

Enkle, digitale løsninger for aksjeeierbok, til hvert steg i vekstreisen deres

Kom i gang
1

Kom i gang raskt og enkelt

Med integrasjon til Brønnøysundregistrene får du raskt satt opp aksjeeierboken

2

Ivareta dataen

Et trygt sted for alle dine
data knyttet til eierskap.

3

Automatisert flyt

Så snart aksjeeierboken er på plass er du ferdig! Den  oppdateres underveis i tråd med utviklingen av selskapet.

Smertefritt vedlikehold 
Eierskapshåndtering gjort enkelt

Sett i gang med din tilpassede eierskapsportal i dag!

Kostnadsfri aksjeeierbok
Eksempel på en aksjeeierbok
Kapitalstruktur, enkelt håndtert

Alt du trenger, på et sted

Effektiviser arbeid med aksjeeierboken helt knirkefritt med vår automatiserte løsning. Med en automatisk oppdatert aksjeeierbok frigjør du tiden til videre vekst!

Kom i gang
Vår løsning

Din plattform for å lykkes

Kontaktinfo til alle eierne

Nummererte aksjer

Aksjeklasser

Inviter aksjonærer

Visualisering

Automatisering

Inkluderende og transparent

Motiver og tiltrekk nyansatte og investorer

Aksjeeierboken er viktig fordi den forteller deg hvem som eier hvor mye av et selskap. I noen tilfeller er det mangel på full innsikt i aksjeeierboken, oftest i private selskaper. Dette kan skape mistro og usikkerhet, spesielt blant ansatte og tidlige investorer som kan føle seg utelatt fra viktige beslutninger og prosesser.

Motiver bidragsytere

Digitaliser aksjeeierboken

Få en korrekt aksjeeierbok med oppdateringer i sanntid hos Unlisted. Hos oss slipper du menneskelige feil og du kan enkelt gi tilgang til alle dine interessenter. Si adjø til utdaterte Excel-ark.

 Aksjebok hos UnlistedWord og ExcelFysisk aksjebok
Aksjonærregister
Aksjefordeling
Transaksjonshistorikk
Verdsettelse
Datarom
Aksjeklasser
Ubegrenset antall brukere
Utstedelse av aksje- og opsjonsprogram
Administrasjon av ESOP
Ansattportal

Ta kloke valg for å styrke økonomien i selskapet ditt