Eierskapsportalen

Få komplett oversikt over aksjeeierboka, utsted og administrer opsjonsavtaler, konvertible lån og andre rettigheter inn mot aksjene i selskapet. Modellér hvordan ulike avtaler påvirker eierskapet over tid.

Book en demo

Tiltrekk, behold og motiver de beste talentene fra din bransje.

Full kontroll på bedriftens eierskap

Ulemper med tradisjonell aksjeeierbok
Fordeler med vår portal
  • Manuell oppdatering
  • Kun tilgjengelig for de med dokumentet
  • Ingen innsikt og motivasjonseffekt for ansatte
  • Manuelle, dyre og tidkrevende prosesser
  • Mangelfull forståelse for aksjeutvanning fra ulike aksjerettighetsavtaler
  • Alltid oppdatert
  • Ulik tilgangstyring og innsikt for alle
  • Motiverende dashboard for ansatte
  • Prosesstøtte for utøving av opsjoner mm.
  • Få full oversikt over hvordan opsjoner og konvertible instrumenter påvirker eierskapet

«Eierstrukturer er både vanskelig og skummelt!
Vi ble advart om ulike risikoer, så vi ønsket å gjøre de riktige tingene fra begynnelsen. Men dette domenet er så komplekst og det er så mange faktorer å vurdere.

Heldigvis møtte vi Unlisted som ledet oss gjennom denne prosessen – nå har vi en solid struktur vi kan skalere med og en effektiv programvare for å administrere dette.»

Hege Fiskå, Co-Founder
Prismodell

Vi skreddersyr et tilbud tilpasset din bedrift og deres behov

Eierskapsportalen

Profesjonell håndtering av bedriftens eierskap
Automatisk oppdatert aksjebok ihht lovkrav
Håndtering av fullmakter
Administer aksje- og opsjonsavtaler
Håndtering av konvertible instrumenter
Simulering av fullt utvannet eierskap
Egen ansattportal med motivasjonsdashboard
Automatisert dokumentsenter
Unlisted e-signatur

Vil du vite mer om vår
eierskapsportal?