Vi er her for at dere skal lykkes

Unlisted kombinerer strategisk kapitalrådgivning med aksje- og opsjonsprogrammer (ESOP). Med vår portal kan du administrere avtaler, aksjonærer og verdipapirholdere.

Book et møte
Eksempel på en aksjeopsjonsplanvisning i appen vår

Unngå unødvendig tidsbruk på å utforme aksje- og opsjonsprogram.

Fordeler med våre tjenester

Sikre en optimal løsning via vår ekpertise

Effektiv implementering av aksje- og opsjonsprogram

Reduser behov for løpende kostander til juridisk bistand

En optimal og bærekraftig eierstruktur

Et program som er optimalisert fra et skatte- og kostandsperspetiv

Et program som gir ønsket og motiverende effekt

«Å bruke en uavhengig rådgiver var svært nyttig når mange interessenter skulle enes om noe som var en akseptabel løsning for alle parter. Det var gull å bruke noen som har stålkontroll på de ulike mulighetene, samt de ulike fordelene og ulempene de medfører.»

Simon Sakkestad, CEO
Rådgivning

Optimal aksjelønnsordning på 1-2-3

Aksjelønnsordninger er en sentral del av suksessoppskriften til Silicon Valley – det globale kraftsenteret for teknologi og innovasjon – som har raffinert metoder og beste praksis for aksjelønnsordninger gjennom flere tiår.

Unlisted har tilpasset disse lærdommene til norske forhold og regler. Deretter har vi utformet en skeddersydd tre-stegs prosess for å hjelpe våre kunder.

Kartlegge

Vi kartlegger bedriftens mål, hensyn og forutsetninger for ulike aksjelønnsordninger. Kartleggingen er en viktig forutsetning for å komme frem til en optimal eierstruktur.

Analysere og utforske

Vi undersøker forskjellige aksje- og opsjonsprogram, inkludert fordeler og ulemper for både bedriften og de ansatte. I tillegg presenterer vi et bredt utvalg av eierstrukturer og forklarer ulike skatte-, kostnads- og risikofaktorer.

Utforme ferdig program

Vi ferdigstiller en skreddersydd aksjelønnsordning tilpasset bedriftens behov. 


Du kan nå gi aksjer/opsjoner til dine ansatte og styremedlemmer – som en motivasjon og belønning for deres bidrag til selskapets suksess.

Gjennom hele prosessen tar vi en uavhengig rådgiverrolle for å sikre troverdighet og unngå interressekonflikter.

Prismodell

Vi skreddersyr et tilbud tilpasset din bedrift og deres behov

Få et tilbud
Automatiser prosesser med vår programvare

Vi bygger et verktøy tilpasset din bedrift og dens behov

Unlisted har spesialisert seg på å utstede og administrere opsjonsavtaler, konvertible lån og andre rettigheter mot aksjene i selskapet.

Mer om våre funksjoner
Kontroll på eierskapet

Passer dette for din bedrift?

Våre kunder sparer dyrebar tid og penger ved å bruke våre tjenester. Samtidig får de en optimal struktur og full kontroll på eierskapet i bedriften.

Se hvem vi hjelper

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?