ESOP

Hvorfor bør du tilby aksjeprogram til de ansatte?

Hovedfordelene med å tilby aksjer eller opsjoner til de ansatte er:

  • Rekruttere og motivere talenter
  • Skape langsiktighet ved å beholde bedriftens viktigste ressurser
  • Spare penger (tidligfase bedrifter)
  • Felles mål

Hva er greia med aksje- og opsjonsprogram (ESOP) for ansatte?

Noen vil kanskje si at det er for å sette opp bedriften din for suksess. "Hvordan det?", kan du si. Vel, hvis du strukturerer et ESOP-program riktig; finnes det ingen bedre måter å tiltrekke seg, motivere og beholde dyktige talenter på - samtidig vil din bedrift kunne spare verdifull kapital. Finn ut mer i resten av denne bloggposten.

Employee Stock Ownership Plan, ofte referert til som ESOP, er en aksjelønn for ansatte som over tid gir ansatte eierandeler i selskapet

Dette kan ta mange former, enten som bundne aksjer (Restricted Stock Awards), aksjeopsjoner (Stock Options), lovnad om aksje (Restricted Stock Units) med flere. De har forskjellige fordeler og ulemper for ulike stadier i et selskap. Dette kommer vi nærmere inn på i egne blogginnlegg.

En av de viktigste jobbene til enhver administrerende direktør er å rekruttere, motivere og beholde dyktige folk. Og nøye gjennomtenkte aksjelønnsorndninger (ESOP) kan ha kraftfull effekt på alle disse områdene.

New call-to-action

Rekrutterende og motiverende talent ⭐️

Med den nåværende kampen om arbeidskraft, er det vanskeligere enn noen gang å rekruttere dyktige folk til bedriften din. Kompetent arbeidskraft er en knapp ressurs og i en blomstrende økonomi er det mange bedrifter som fisker i den samme dammen. Derfor er det viktig å skille seg ut og lage attraktive kompensasjonsordninger.

ESOP har en attraktiv effekt for arbeidere siden det både kan være svært økonomisk givende, men også på grunn av det faktum at det har motiverende bivirkninger som appellerer til mange arbeidere. Mer om dette nedenfor

Arbeidernes lojalitet, mentalitet og ønsker har endret seg over tid. Den yngre generasjonen er mer opptatt av å jobbe med noe som gir dem mening. Mange arbeidere har forklart at medeierskap er med på å å bidra til dette. Derfor kan de finne kompensasjonspakker med aksjelønn mer attraktive.

Medeierskap skaper også en solid lagkultur, eller en «oss»-kultur som ofte styrker teamet, gir økt motivasjon og økt bidrag fra de ansatte. Dette gjør også folk mer tolerante overfor hardt arbeid og tøffe tider som mange bedrifter i tidlig fase ofte går igjennom. Dette leder oss over til “retention” effekten av aksjelønnsordninger.

Å beholde eller sikre selskapets viktigste ressurser 👫

Du har sikkert hørt det før, så det kan høres ut som en klisje at en bedrifts mest verdifulle “asset” er de ansatte. Men hvis du noen gang har vært i en bedrift hvor teamkulturen surner eller mange nøkkelpersoner slutter; fortsår du at dette medfører riktighet.

Hvis ansatte er en del av et ESOP-program, gjør det dem ofte mindre opportunistiske i tøffe tider som nevnt ovenfor. Sammenlignet med samme situasjon hvor ansatte uten eierskap kan være mer tilbøyelige til å se etter alternativer raskere.

Denne ansattes "stickiness" er delvis knyttet til både det psykologiske ved å være "investert" i noe, følelsen av å være på et mål, sterk teamkultur, og i noen tilfeller opptjeningsbetingelsene (opptjeningsperioden) knyttet til ESOP-programmet. Vi vil dekke mer om dette mer detaljert senere.  ESOP-programmer har derfor ofte en sterk “retention” effekt på ansatte.

Spar lønnskostnader 💰

Annet enn den viktige effekten av å tiltrekke, motivere og beholde talent har ESOP-programmer; kostnadsbesparelser er en annen viktig effekt av å implementere det i din bedrift.

De fleste bedrifter som aktivt bruker ESOP som et verktøy, bruker dette som en del av den samlede kompensasjonspakken. For flere bedrifter kan dette ha en sterk effekt på økonomien da lønn vanligvis er den største kostnaden.

I noen bedrifter, spesielt bedrifter i tidlig fase, er det nødvendig å ha lavere lønnsnivå i en periode. Da blir aksjelønn ofte brut som et verktøy for å kompensere for dette. Vi vil dekke mer om dette i et eget blogginnlegg.

Dette er noe investorer i tidlig fase finner gunstig og til og med forventet. Både fordi det er bra for økonomien i selskapet, men også at teamet har “skin in the game” og beviser engasjement og tro på selskapet ved å bytte sikre penger mot en potensiell oppside.

Var dette nyttig og vil du ha mer? 🤔

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere  aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

New call-to-action

Neste post
Neste post