ESOP

Aksjonæravtale - Hva, hvem og hvorfor?

En aksjonæravtale kan representere nøkkelen til forutsigbarhet i styringen av et selskap. Den utgjør en bindende avtale mellom selskapets aksjonærer, og fungerer som et tillegg til selskapets vedtekter og eventuelle andre avtaler om aksjer blant ulike parter.

Aksjonæravtalen tar typisk for seg generelle bestemmelser knyttet til fremtidige hendelser. Den gir en forhåndsdefinert retning for håndtering av ulike situasjoner, og dette kan ofte være mer hensiktsmessig enn å prøve å løse dem i etterkant. Kort sagt kan en aksjonæravtale forhindre potensielle konflikter og redusere juridiske kostnader.

Hvorfor en aksjonæravtale?

En velformulert aksjonæravtale fungerer som en forsikring mot konflikter. Den blir spesielt nødvendig når det er behov for å regulere forhold mellom aksjonærer utover det aksjeloven og vedtektene dekker. Vedtekter regulerer primært selskapets juridiske forhold, mens aksjonæravtalen fokuserer på aksjonærenes innbyrdes forhold – kun for de aksjonærene som er part i avtalen.

Hvem inngår aksjonæravtalen?

Aksjonæravtalen inngås typisk mellom alle selskapets aksjonærer, men det er også mulig for utvalgte aksjonærer å delta i et aksjonærsamarbeid, eventuelt med involvering av tredjeparter. Avtalen er imidlertid kun bindende for de partene som er medunderskrivere, mens vedtektene gjelder for alle aksjonærene og er offentlig tilgjengelige gjennom foretaksregisteret.

Når er aksjonæravtalen relevant?

Aksjonæravtalen blir et viktig styringsinstrument når samarbeidet mellom aksjonærene er kritisk. Den er spesielt verdifull i situasjoner med få eiere, der lovens reguleringer ikke tilbyr tilstrekkelige løsninger. Eksempler på relevante situasjoner inkluderer selskaper hvor man ønsker at aksjene skal holdes internt, ved etablering av aktive eiere i oppstartsfaser, ved potensielle oppkjøp, og ved overdragelse av aksjer der prisfastsettelse kan være utfordrende.

Hva kan aksjonæravtalen omfatte?

Det er ingen standard for en optimal aksjonæravtale, da hver situasjon er unik. Avtalen kan dekke ulike aspekter, inkludert forhold rundt styresammensetning, beslutningstaking og spesielt overdragelse av aksjer. Når det gjelder overdragelse, kan avtalen regulere aspekter som forkjøpsrett, godkjenningsprosedyrer, prissetting, begrensninger for eksterne kjøpere, medsalgsrett og -plikt, samt andre relevante restriksjoner.


Husk at maler for aksjonæravtaler funnet på nettet kanskje ikke passer nøyaktig til din situasjon. Tenk nøye gjennom hva som er viktig for deg og aksjonærfellesskapet i ulike scenarier. Forstå innholdet i aksjonæravtalen og de potensielle konsekvensene av ulike utfall. Aksjonæravtaler bør skreddersys for å møte selskapets spesifikke behov, og det anbefales å søke rådgivning for å sikre at avtalen er robust og i samsvar med gjeldende lover.

Neste post
Neste post