ESOP

Hvordan vi hjelper selskaper å lykkes med aksje- og opsjons-planer

Å finne en passende aksjeincentiv struktur for selskaper kan oppleves som veldig skremmende og overveldende for bedriftsledere. Grunnene er flere, blant annet alle de ulike skattereglene, de ulike alternative incentivstrukturene, usikkerhet rundt hvilke betingelser man bør velge, risikoen ved å gjøre feil, de store kostnadene og tidsbruken involvert etc.🤯

via GIPHY

Grunnen at det ikke finnes en enkel oppskrift på en struktur som fungerer for alle, er at hensyn til ønsket effekt, kostnad, risiko og skattebetraktninger må ses i sammenheng med hvert spesifikke tilfelle. Derfor ser vi at flere bruker mye egeninnsats på å prøve å forstå dette før selskapet allikevel ender opp med et høy advokatregning. Dessverre uten å alltid ta innover seg alle nødvendige hensyn til forretningsutvikling.

Saken er at det finnes en grei tilnærming man kan bruke til å komme frem til en optimal struktur for hvert enkelt selskap. Man trenger ikke finne opp alt kruttet på ny hver gang, men man bør ta noen viktige veivalg i prosessen. Etter å ha jobbet med denne problematikken sammen med flere selskap og advokater, har Unlisted utviklet og raffinert en metode som hjelper kundene helt i mål med en optimal struktur tilpasset hvert enkelt selskap.

Aksjeincentiver til ansatte er ofte en viktig bidragsyter til suksess blant selskaper. Det kan hjelpe med å rekruttere, motivere og beholde talenter. Det kan for enkelte være med å skape en mer meningsfylt arbeidsdag, skape en “oss” kultur, samt undersøkelser viser at ansatte kan oppleve en effekt av å ha økt tro på selskapet. Det er en grunn til at modne økosystemer har raffinert disse strukturene over tid og har utstrakt bruk av aksjeincentivprogrammer. Silicon Valley er blant annet et prakteksempel på dette.

Unlisted ønsker å ta denne suksessoppskriften til Norge og har brakt modeller som er pioneered i “Silicon Valley” til Norge og tilpasset det til norske forhold og regler.

Gjennom den nøye utvalgte prosessen foretar vi blant annet en kartlegging og forventningsavklaring. Deretter optimaliserer vi en struktur ut i fra ønsket effekt, skatt, kostnad og risiko for både selskapet og de ansatte. Det er også viktig å ta høyde for flere og ofte uventende eventualiteter.

Ved å gå igjennom en slik prosess kan man unngå konsekvensen av å ikke gjøre en ordentlig utredning. De konsekvensene kan innebære å lage en struktur som ikke passer de ansatte, en som heller skaper frustrasjon, en som ikker er praktisk gjennomførbar enten grunnet de høye kostnadene, høy beskatning på feil tidspunkt eller medfører for stor risiko for de ansatte. Det kan også medføre negative konsekvenser for selskapene som kan pådra seg unødvendige kostnader, ekstra arbeidsgiveravgift og likviditetsproblemer eller høy risiko for å ende med passive eiere.

Den optimaliserte prosessen utviklet av Unlisted tar høyde for disse elementene i kombinasjon med beste praksis. Det gjør at selskaper kan få på plass en god og tilpasset struktur på en veldig kostnadseffektiv og tidsbesparende måte.

via GIPHY

I tillegg til å hjelpe selskap med å få på plass en optimal struktur, har Unlisted utviklet en software for å enkelt implementere og administrere ulike incentivordninger. Softwaren hjelper ledelsen med tidkrevende administrative prosesser, tilbyr dashboards med full oversikt over eierskap, utvanningseffekter, dokumentasjon etc. Samtidig gir softwaren ansatte en motivasjons dashboard og full innsikt i sine avtaler. Advokater påstår at i tillegg til å gi full oversikt, kan softwaren spare opp til 10% av CEO/CFO´s tid ved bruk i vekstselskap. Vi kommer til å dekke mer detaljer om softwaren i en egen bloggpost.

Unlisted tar hensyn til både det forrentningsmessige, regnskapsmessige og det juridiske i en slik prosess. Vi samarbeider med advokater for levering av dokumenter og validering av software.

Dersom ditt selskap vurderer å innføre en form for aksjeincentiver, eller ønsker bedre innsikt og enklere administrasjon over eksisterende avtaler og eierskap generelt, så ta kontakt for en uforpliktende prat.

Neste post
Neste post